Onarımlar tamamlandıktan sonra yeraltı rezervuarı yeniden doldurulacak ve test edilecektir.

Kaynak