SACRAMENTO, Kaliforniya — 9 Mayıs’ta Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC), Kaliforniya sakinlerinin elektrik faturaları için yeni aylık sabit ücretler ödemesini zorunlu kılan kuralları kesinleştirdi. Kaliforniya Alternatif Enerji Tarifeleri (CARE) ve Aile Elektrik Ücreti Yardımı (FERA) programlarına hak kazanan haneler sırasıyla 6 ABD Doları ve 12 ABD Doları tutarında aylık ücret alırken, diğer tüm müşteriler ayda 24,15 ABD Doları ödeyecektir.

Güneş Enerjisi Endüstrileri Birliği’nin (SEIA) Kaliforniya eyalet işleri direktörü Stephanie Doyle’un açıklaması aşağıdadır:

“Nihai masraflar, yatırımcıların sahip olduğu kamu hizmetlerinin istediğinden daha düşük olsa da, bunlar hâlâ eyalette yüksek yaşam maliyetiyle mücadele eden Kaliforniyalı ailelerin cebinden çıkan yeni maliyetler. Sabit ücretlerde gelecekte yapılacak herhangi bir değişikliğin, eyaletin iklim hedeflerini karşılamada kritik olan çatı üstü güneş enerjisi ve depolamanın benimsenmesi ve elektrifikasyon önlemleri üzerindeki etkisi kapsamlı bir şekilde dikkate alınmalıdır. Kaliforniya’nın son derece yüksek elektrik kullanım oranlarını düşürmenin ve elektrifikasyonu teşvik etmenin daha iyi yollarının olduğu açıktır ve SEIA bu politikaların ilerlemesi için baskı yapmaya devam edecektir.”

Basın açıklaması Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği (SEIA)Kaynak