JD ve Ed, America Media’nın yeni bir LGBTQ kaynağı hakkında konuşuyor. Ardından, selefi Vatikan tarafından hiçbir zaman onaylanmayan Knoxville’in yeni seçilmiş piskoposunun karşılaştığı zorluklardan bahsediyorlar.

Kaynak