Araştırmalar, Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım’ın (DEI) kurumsal performans ve kültür üzerindeki olumlu etkisini sürekli olarak göstermektedir. Örneğin, kapsayıcı ekiplerin finansal hedeflere ulaşma ve yüksek performans, yenilikçilik ve çeviklik sergileme olasılıkları daha yüksektir ve bu da üstün iş sonuçlarına yol açar.

Çalışanlar, DEI’ye öncelik veren kuruluşlara değer verir, bu da daha yüksek çalışan memnuniyeti ve elde tutma ile ilişkilidir.

Kanıtlara rağmen, işyerinde katılım çabalarına karşı itiraz tartışılmaz. Üç DEI profesyonelinden biri 2022’de bir yıllık bir süre içinde görevlerini kaybetti ve DEI küçülme oranı 2023 boyunca devam etti; birçok işletme DEI pahasına maliyetleri düşürdü.

Kaynak