8 Haziran 2024

Tarafından hazırlanan bir rapor BambuHR Çalışan mutluluğunun en düşük seviyede olduğunu, bunun da çeşitli sektörlerdeki işyeri memnuniyetsizliğinin daha geniş bir eğilimini yansıttığını vurguluyor. Bu eğilim, radikal tevazuya odaklanan yeni bir liderlik modeline olan acil ihtiyacın altını çiziyor. Böyle bir yaklaşım, derin kişisel farkındalığı, anlamlı ilişkileri ve psikolojik açıdan güvenli bir ortamı, yani ekip katılımının ve üretkenliğin gelişebileceği başarılı bir iş yeri yaratmanın temel unsurlarını vurgular.

Günümüzün işyeri kültüründe radikal tevazu neden önemlidir ve liderler ekip dinamiklerini ve kurumsal sonuçları iyileştirmek için bu yaklaşımı etkili bir şekilde nasıl uygulayabilir?

Bu kritik konu son bölümde ele alınıyor Bütünsel Liderlik: Sağlık Hizmetinde İş ve Eğitimin Geleceği. Ev sahibi Geoffrey M.Roche ve ortak ev sahibi Dr.Travis Hearn ile meşgul Dr. Urs KoenigBM askeri barışı koruma görevlisi, NATO komutanı ve ultra dayanıklılık şampiyonu olarak geniş deneyime sahip kitabın yazarı ve liderlik uzmanı. Bu bölümde mütevazı liderliğin dönüştürücü etkisi ve günümüz çalışma ortamlarındaki acil sorunlara nasıl çözüm bulunabileceği ele alınıyor.

Tartışmanın Temel Noktaları:

  • Derin Kişisel Farkındalık: Liderler, güçlü ve zayıf yönlerini net bir şekilde anlamalı ve bunları ekibinin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmelidir.
  • Anlamlı İlişkiler Kurmak: Güveni ve işbirliğini artırmak için ekip üyeleriyle gerçek bağlantıları teşvik ederek ilişkisel olarak liderlik etmek.
  • Korkusuz Bir Kültür Yaratmak: Açık iletişimi teşvik etmek ve başarısızlığı bir öğrenme fırsatı olarak yeniden çerçevelemek, psikolojik açıdan güvenli bir iş yeri için hayati öneme sahiptir.

Dr. Urs Koenig, doktora derecesine sahip deneyimli bir liderlik uzmanıdır. ve MBA. BM askeri barışı koruma görevlisi ve NATO askeri barışı koruma komutanı olarak görev yaptı. Ayrıca ultra dayanıklılık şampiyonu ve çok satan bir yazardır. Mütevazı liderlik hakkındaki kitabı, geniş deneyim ve araştırmalarını birleştirerek modern liderler için değerli içgörüler sunuyor.

Kaynak