Yakın zamanda yapılan bir analiz, yaşlı yetişkinlerde kemik kırıklarından sonra hayatta kalma oranlarının zayıf olduğunu, erkeklerin üçte birinden azının ve kadınların yarısının bir kırıktan sonra beş yıl hayatta kaldığını ortaya çıkardı.

JBMR Plus’ta yayınlandı çalışmak Ocak 2011 ile Mart 2015 arasında vücudun osteoporozla ilişkili kısımlarında kırıklar yaşayan 66 yaş ve üzeri 98.474 Ontario sakininden oluşan bir kohort incelendi. Hastalar kırık bölgesine göre gruplandırıldı ve benzer demografik profile sahip hastalarla eşleştirildi. ancak çalışma süresi boyunca kemik kırılması yaşanmadı.

Kaynak