Dünya nüfusunun büyük bir kısmı evrensel sağlık sigortasına (UHC) sahiptir. Bu harita hangi ülkelerin halk sağlığı sigortası sağladığını ve sağlamadığını gösterir.

Kaynak