Jeremy Luban, MD

Süt sığırlarında ve sütte oldukça patojenik kuş gribi (H5N1) virüsünün varlığı, halk sağlığı uzmanlarını yüksek alarma geçirdi. Doktor-bilim adamı Jeremy Luban, UMass Chan News için yakın zamanda yapılan bir röportajda, AIDS Araştırmasında David J. Freelander Memorial Profesörü ve moleküler tıp profesörü, acil endişelere ilişkin temel görüşler ve bakış açıları sundu.

Soru: Kuş gribi neden bulaşıcı hastalıklar arasında en önemli endişe kaynağı olarak görülüyor?
söz veriyorum
: Yaygın olarak kuş gribi veya kuş gribi olarak bilinen son derece patojen kuş gribi, insanlarda ciddi hastalıklara neden olma potansiyeli nedeniyle uzun süredir sağlık uzmanlarının radarında yer alıyor. H5N1 ile bilinen insan enfeksiyonlarının yarısı öldürücüydü. Bununla birlikte, bu insan vakalarının neredeyse tamamı kümes hayvanları ile doğrudan temastan kaynaklanmıştır. Başka bir deyişle H5N1’in kişiden kişiye kolayca yayılmaması nedeniyle mevcut haliyle bir pandemiye neden olması pek olası değildir. Şimdi endişe verici olan şey H5N1’in ineklerden ineğe yayılmasıdır. İnekler de bizim gibi memeliler olduğundan bu durum endişe vericidir ve H5N1’in kişiden kişiye yayılmasına izin verecek şekilde değişerek bir salgını mümkün kılma potansiyeli vardır.

Soru: Kuş gribi ve yayılması hakkında şu anda ne biliyoruz?
söz veriyorum
: Kuş gribi, kuşların göç hareketleri sayesinde gezegenin her yerinde yaygındır. Memelilerdeki H5N1 vakalarının büyük çoğunluğu kuşlardan memelilere doğrudan bulaşmayı içermektedir. Örneğin tilki gibi etoburlar muhtemelen kuş leşlerini yiyerek enfekte olmuşlardır. İnsan vakaları enfekte kümes hayvanları ile doğrudan teması içermektedir. İnekler muhtemelen enfekte kuşlarla doğrudan temas yoluyla veya kuşlara maruz kalan sığır yemleriyle enfekte olmuştur. H5N1’in inekten ineğe nasıl yayıldığı bilinmiyor.

Soru: Kuş gribinin memelilere uyum sağlamasının sonuçları nelerdir?
söz veriyorum
: Bugüne kadar, insandan insana yaygın bir şekilde bulaştığına dair bir kanıt bulunamamıştır. İnsanların veya diğer memelilerin enfeksiyonunu kolaylaştıracak mutasyonlar kazanan H5N1 genomlarının birkaç örneği vardır. Virüs, süt ineklerinde olduğu gibi memeliden memeliye yayılırsa, insandan insana bulaşmayı daha verimli hale getirecek ve bir pandemi olasılığını artıracak daha fazla mutasyon kazanma potansiyeline sahip olacaktır. Bu tür adaptasyonların işaretlerini yakından takip etmemiz ve etkili karşı önlemlere hazırlıklı olmamız çok önemlidir.

S: Süt ürünleri tüketimi yoluyla bulaşma riski ne olacak?
söz veriyorum
: Anket ABD’nin dört bir yanından gelen süt numunelerinden birinde, beş numuneden birinde H5N1 genetik materyali açısından pozitif test yapıldığı tespit edildi. Bu test bulaşıcı virüsü değil viral RNA’yı tespit eder. Görünen o ki, grip virüsleri pastörizasyonda kullanılana benzer ısıyla verimli bir şekilde öldürülüyor. H5N1 RNA testi pozitif çıkan süt örneklerinden bulaşıcı virüs kültürü yapma girişimlerinin tümü negatif oldu. Bu iyi bir haber, pastörize sütün güvenli olduğunu gösteriyor. Pastörize edilmemiş süt içmenin sizi H5N1 enfeksiyonu riskine sokup sokmadığını bilmiyoruz. Benzer şekilde, çiftlik çalışanlarının pastörize edilmemiş süte maruz kalmasının onları enfeksiyon riskine sokup sokmadığını da bilmiyoruz.

Soru: Kuş gribi aşısının geliştirilmesinde ne gibi ilerlemeler kaydedildi?
söz veriyorum
: Gelecek vaadeden prototip H5N1 aşıları zaten mevcut, ancak bunlar insanlarda gerçek hayattaki etkililiği açısından kapsamlı testlere tabi tutulmadı. Bir diğer uyarı ise, H5N1’in insan pandemik virüsü haline gelebilmesi için mevcut prototip aşıların etkinliğini azaltabilecek mutasyonlar kazanması gerekeceğidir. Son olarak, mükemmel bir aşının tasarımını bilsek bile, yeterli sayıda insanın aşılanabilmesi için aşının üretimini artırmamız gerekecek ve bu tür bir aşı üretimi için Kongre’den fon sağlanması gerekecek.

S: Tamiflu gibi antiviral ilaçlar H5N1’e karşı etkili midir?
söz veriyorum
: Virüsün, kendisini antiviral ilaçlara dirençli hale getirecek mutasyonlara sahip olup olmadığını görmek için H5N1 dizilerini izliyoruz. Bugüne kadar süt ineklerini enfekte eden H5N1 suşları mevcut antiviral ilaçlara karşı hassastır. ABD hükümetinin bu ilaçları stokları var. H5N1 kişiden kişiye yayılmaya başlarsa, ilaçların hızlı bir şekilde dağıtılması önemli olacaktır; özellikle de ilaçlar yalnızca kişide enfeksiyon belirtileri ortaya çıktıktan sonraki 48 saat içinde verildiğinde etkili olur.

Soru: Neden Avrupa’daki süt ineklerinde kuş gribi vakalarını görmedik?
söz veriyorum
: Avrupa’da süt ineklerinde H5N1 vakalarının rapor edilmemesi çeşitli faktörlere bağlanabilir. ABD’deki inekler, H5N1’in B3.13 adı verilen genetik bir alt değişkeniyle enfekte oluyor ve bu, ABD’deki kuşlarda Avrupa’ya göre daha yaygın. Laboratuvardaki deneyler, B3.13’ün H5N1’in inekleri daha iyi enfekte etmesini sağlayan mutasyonlara sahip olup olmadığını belirleyebilir. Bir başka olası açıklama ise emziren ineklerin taşınması veya beslenme uygulamaları dahil olmak üzere hayvancılıktaki farklılıklardır.

Soru: Potansiyel kuş gribi tehlikesine karşı ne gibi önlemler alınıyor?
söz veriyorum
: Massachusetts Patojen Hazırlığı Konsorsiyumu veya MassCPR gibi kuruluşlar, kuş gribi riskini azaltmaya yönelik tartışmalara ve planlamalara aktif olarak katılıyor. Bu, H5N1 hakkında bildiklerimizi iletmek için sempozyumlara ev sahipliği yapmayı ve klinisyenlerin, araştırmacıların ve halk sağlığı kuruluşlarının, virüsün kişiden kişiye yayılmasını sağlayacak mutasyonlar kazanması durumunda daha iyi hazırlıklı olmalarını sağlayacak strateji oturumlarını da içeriyor. H5N1 salgınının mevcut riski düşük olsa da uzmanlar tehdidi ciddiye alıyor ve potansiyel bir salgının önünde kalmak için perde arkasında çalışıyor.Kaynak