Genel Bakış

Bu rapor, 2022-2030 dönemi için HIV, viral hepatit ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara ilişkin Küresel sağlık sektörü stratejilerinin uygulanmasına ilişkin iki yılda bir düzenlenen ilerleme raporlarından ilkidir. 2026 yılındaki stratejilerin ara dönem gözden geçirmesi için hazırlık aşamasındaki ilerleme alanlarına ve boşluklara dikkat çekmektedir.

Anahtar mesajlar

  • son veriler yeni enfeksiyon ve ölümlerin yeterince hızlı azalmadığını gösteriyor;

  • 3 hastalık alanının tamamında hizmet erişiminin genişletilmesinde kazanımlar elde edildi;

  • yine de pek çok gösterge 2025 ve 2030 küresel hedeflerine ulaşma konusunda yolundan sapmış durumda; Ve

  • ülkelerin 3 hastalık alanı genelinde sürdürülebilirlik planlamasına açıkça odaklanması gerekiyor.

Kaynak