Kadın sağlığına ilişkin yanlış bilgi ve ticarileştirme, pek çok kişiyi kanıtlanmamış iddialara karşı savunmasız bırakıyor.

Kaynak