US News’e Göre 2024 Yılında Adil Erişim Sağlayan En İyi Hastaneler

US News & World Report, Amerika’daki Eşitlik Durumu toplantısında “Adil Erişim için En İyi Bölgesel Hastaneler” açılış listesini açıkladı ve 26 eyaletteki 53 hastaneyi, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı topluluklara yüksek kaliteli bakım sağlama konusundaki olağanüstü çabaları nedeniyle ödüllendirdi. Bu onay, Kaliforniya ve Kuzey Carolina gibi önemli eyaletlerin listede birden fazla kurumun yer aldığı yetersiz hizmet alan bölgelerde bakıma erişimi iyileştirerek hastanelerin sağlık eşitliğine olan bağlılığını vurgulamaktadır. Seçim kriterleri arasında sosyoekonomik açıdan yoksun mahallelerden gelen hastaların önemli bir kısmına hizmet verilmesi, önemli bir Medicaid hasta tabanına sahip olunması ve farklı ırk ve etnik popülasyonun tedavi edilmesi yer alıyordu.

Onur Ayı Lancaster Pride ile Kutlanıyor

Managed Care Cast’ın 2024 Onur Ayı’nı kutlayan yeni bölümünde Lancaster Pride başkanı Tiffany Shirley, kuruluşun tarihini ve lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, sorgulayıcı (LGBTQ)+ topluluğu içindeki kişisel yolculuğunu anlatıyor. Bölüm, Lancaster Pride’ın “Nefretin Burada Evi Yok” sloganının kökenini vurguluyor ve kapsayıcılığı ve anlayışı teşvik etmeyi amaçlayan bir seçim yılındaki temel politika önceliklerini araştırıyor. Shirley, kapsamlı sigorta kapsamını, uygun maliyetli zihinsel sağlık bakımını, LGBTQ+’ya özgü hizmetler için artan finansmanı ve sağlık hizmetlerinde ayrımcılık karşıtı güçlü korumaları sağlayan mevzuatı savunarak, sağlık hizmetlerine adil erişime yönelik kritik ihtiyacı vurguluyor.

Genetik Varyantların ve Doğru Tedavilerin Belirlenmesinde Biyobelirteç Testinin Öneminin Araştırılması

Managed Care Cast’ın yeni bir bölümünde YouScript’in başkanı ve kurucusu Kristine Ashcraft yer aldı. Genetik farkındalığın önemini ve yeni biyobelirteç testi mevzuatının etkisini tartıştı. Genetik varyantların hastaların ilaçlara verdiği tepkilerde oynadığı kritik role rağmen, birçok hasta ve sağlayıcı bu faktörlerin farkında değil. Çeşitli eyaletlerdeki son yasal çabalar, biyobelirteç testlerine erişimi iyileştirmeyi, bireysel genetik profillere dayalı daha kişiselleştirilmiş ve etkili tedavi planlarını mümkün kılmayı amaçlıyor. Ashcraft, bu tür gelişmelerin advers ilaç olaylarını önemli ölçüde azaltabileceğini ve hasta bakımını geliştirebileceğini vurguluyor.

Dr Thomas Hall Coğrafi ve Sosyoekonomik Faktörlerin Dermatolojik Sonuçları Nasıl Etkilediğini Araştırıyor

US Dermatology Partners’tan MD, FAAD Thomas Hall, özellikle kırsal alanlarda dermatologların eşit olmayan dağılımından kaynaklanan dermatolojik bakımdaki önemli eşitsizlikleri tartıştı. Bu coğrafi dengesizlik, gecikmiş tanılara, daha yüksek sağlık bakım maliyetlerine ve daha kötü hasta sonuçlarına yol açmaktadır. Bu sorunlarla mücadele etmek için US Dermatology Partners, yetersiz hizmet alan bölgelerde klinikler kurarak erişimi iyileştirmeyi ve sağlık eşitliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 3 yıl içinde 30 klinik açma hedefi belirlediler ve 20’den fazlası halihazırda faaliyette olmak üzere bu hedefi aşma yolunda ilerliyorlar. Hall, politika değişiklikleri ve sistemik reformlar için tabandan savunuculuğun önemini vurguladı ve dermatologları bu eşitsizlikleri gidermek ve yetersiz hizmet alan nüfusları desteklemek için yerel topluluklarla ve profesyonel kuruluşlarla etkileşime geçmeye teşvik etti.

CMS Health Equity’de Eşitlik İş Başında: Dr Aletha Maybank AMA’nın Adalet İçin Gelişmelerini Paylaşıyor

CMS Health Equity konferansında, Amerikan Tabipler Birliği’nin (AMA) sağlık eşitliği baş sorumlusu Aletha Maybank, MD, MPH, son yıllarda sağlıkta eşitlik yolunda atılan önemli adımları tartıştı. AMA’nın ırksal adaletsizlikteki tarihsel suç ortaklığını ele alma ve ırksal özcülüğü ortadan kaldırarak ve eşitliği tıbbi uygulama ve politikalara entegre ederek sağlıkta eşitliği geliştirme çabalarının altını çizdi. Maybank, direniş ve eleştirilerle karşı karşıya kalınsa bile, yalnızca kabullenmenin ötesine geçerek kararlı eyleme geçmenin öneminin altını çizdi.

Kaynak