Raporlara göre Massachusetts’te sekiz hastaneyi işleten Steward’ın parası bitmek üzereydi.

Kaynak